Oppaat ja materiaalit


Energiatodistus

 • E-lukulaskennan lähtötietolomake
  Energiatodistuslaskennan tueksi
 • 1010/2017
  Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
 • 1048/2017
  Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta
 • Energiatodistusopas 2018
  Rakennuksen energiatodistus ja E-luvun määrittäminen
 • Energiatehokkuus
  Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta

Tasauslaskenta

 • Lämpöhäviön tasauslaskin 2018 (2017)
  Uudisrakennuksen tai laajennuksen tasauslaskentaa varten
 • Tasauslaskentaopas
  Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen

Energiaselvitys

 • Uudisrakennukset
  Uudisrakennuksen energiaselvityksen sisältö on määritetty asetuksessa 1010/2017 kohdassa 34 §
 • 4/13
  Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
 • Rakentamisen Topten-käytännöt 117g 03 A
  Energiatehokkuuden osoittamisen vaatimukset laajennukseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • Rakentamisen Topten-käytännöt YL01
  Korjaus- ja muutostyön energiaselvityslomake
 • Rakentamisen Topten-käytännöt YL01 ohje
  Energiatehokkuus korjaamisessa

Ilmanvaihto

 • SFP-laskin
  Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän SFP-lukulaskuri
 • LTO-laskin 2018 (joulukuu 2017)
  Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän LTO-vuosihyötysuhteen laskin
 • Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon huomioiminen E-luvun laskennassa
  Laskentaopas 28.2.2018
 • Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton laskenta
  Ympäristöministeriön Moniste 122

Energia-avustus

 • Energia-avustuslaskuri
  Laskurin avulla voit arvioida energia-avustuksen määrää
 • Energia-avustuksen laskentaohje E-luvun laatijoille
  Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen osoittaminen energia-avustushankkeissa