Energiaselvitys

Energiaselvitys on osa rakennuslupaa varten laadittavia dokumentteja, joilla osoitetaan rakennuksen riittävä energiatehokkuus. Uudisrakennuksille ja laajennuksille sekä korjaus- ja muutostöille on omat tapansa osoittaa riittävä energiatehokkuus energiaselvityksen avulla.

Hanki energiaselvitys

Milloin tarvitaan energiaselvitys?

1. Uudiskohteiden ja laajennusten energiaselvitys

Uudisrakennuksille ja laajennuksille tulee teettää energiaselvitys jos rakennuksen tai rakennuksen plus laajennuksen nettoala on yli 50 m2. Uudiskohteiden ja laajennusten energiaselvityksen sisältö on määritetty Ympäristöministeriön asetuksessa 1010/2017 kohdassa 34 § ja pitää sisällään:

 • E-luvun ja E-luvun keskeiset lähtötiedot ja tulokset
 • Tasauslaskennan
 • Ilmanvaihtojärjestelmän SFP-lukulaskelman
 • Allekirjoitetun energiatodistuksen (ei vaadittu laajennukselle)
 • Kesäajan huonelämpötilatarkastelun (ei omakoti- tai rivitaloille)

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos lupavaiheen energiaselvityksen perusteena oleviin suunnitelmiin on tullut muutoksia.

2. Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Korjaus- ja muutostöille on suositeltavaa kysyä rakennusvalvonnasta tarvitseeko hanke energiaselvityksen. Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen sisältö on määritetty Ympäristöministeriön asetuksessa 4/13. Selvityksessä käytettävä lomakepohja riippuu paikkakunnasta, mutta sisältö on aina sama. Energiatehokkuden riittävä parantuminen voidaan osoittaa kolmella eri keinolla:

 1. Rakennusosien U-arvojen riittävä parantaminen
 2. Standardikäytöllä lasketun energiankulutuksen pienentäminen
 3. E-luvun riittävä parantaminen

Sen lisäksi jos rakennuksen teknisiä järjestelmiä peruskorjataan, uudistetaan tai uusitaan, on jokaiselle hankkeelle vaatimuksena ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhde 45% sekä riittävän alhainen SFP-luku (4/13 kohta 5§).

Yleisimmin käytetty selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta löytyy osoitteesta toptenrava.fi

Miten hankin energiaselvityksen?

Energiaselvityksen tekijällä tulee olla energiatodistuksen laatija pätevyys. ARA ylläpitää rekisteriä pätevöityneistä energiatodistuksenlaatijoista (energiatodistusrekisteri.fi ), jossa on myös laatijoiden toimialueet ja yhteystiedot listattuna. Helpoin tapa hankkia energiaselvitys on kilpailuttaa se energiatehokas.fi-palvelun kautta.

Kilpailuta tästä

Mitä tietoja energiaselvityksen laadintaan tarvitaan?

Uudisrakennuksen energiaselvitys tehdään suunnitelmien pohjalta. Tarvittavia lähtötietoja ovat

 • Arkkitehdin pohjakuvat tai tieto rakenteiden (ulkoseinä, yläpohja, alapohja, ikkunat ja ovet) pinta-aloista
 • Rakennesuunnitelmat tai tieto U-arvoista
 • LVI-suunnitelmat tai tieto lämmitysjärjestelmästä ja ilmanvaihdon toteutustavasta

Jos rakennuksesta ei ole suunnitelmia saatavilla, käytetään energiatodistuksen laadinnassa rakennusvuoteen perustuvia oletusarvoja.

Korjausrakentamisen energiaselvitystä varten tarvitaan tiedot rakennuksen ennen ja jälkeen peruskorjausta. Selvityksen laadintaan tarvitaan vähintään arkkitehtipohjat sekä tieto mitä korjataan.

Katso myös excel-pohjainen lähtötietolomake energiatodistuksen laadintaan tarvittavista tiedoista (Lähtötieto-excel )