Energiatodistusten laskentaohjelma

Pätevöityneille energiatodistuksen laatijoille.

KOKEILE ILMAISEKSI

Energiatodistus

Ohjelman laskentapohja vastaa oikean energiatodistuksen pohjaa, jolloin jokaisella jolle energiatodistukset ovat tuttuja, on helppo aloittaa ohjelman käyttö.

Ohjelma laskee energiatodistukset tarkasti Ympäristöministeriön laatimien laskentasääntöjen mukaisesti. Kirjautuneella käyttäjällä on projektipankissa valmiina esimerkkilaskelmat Motivan energiatodistuksen esimerkkilaskelmista.

Laskettu energiatodistus näkyy ja päivittyy jatkuvasti laskentapohjan vieressä, jolloin eri toimenpiteiden vaikutus E-lukuun on helpommin havaittavissa.

Energiatodistuksen laskuri

Vienti energiatodistusrekisteriin

Pätevöitynyt energiatodistusten laatija voi viedä laskelman tulokset suoraan ohjelmasta ARA:n viralliseen energiatodistusrekisteriin.

Luonnostilainen energiatodistus täytyy allekirjoittaa energiatodistusrekisterissä, jolloin saadaan virallinen energiatodistus.

Energiatodistusrekisteri

Energia-avustus

Ohjelmalla voidaan kloonata laskettu energiatodistus. Kloonattuun versioon voidaan tehdä energiatehokkuustoimenpiteet, joiden perusteella haetaan energia-avustusta.

Laskelmista voi helposti muodostaa ARAn esimerkinmukaisen energia-avustusdokumentin, jossa on havainnollistettu tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutus energiankulutukseen sekä E-lukuun. Dokumentti sekä lasketut energiatodistukset tarvitaan liitteeksi energia-avustusta haettaessa.

Energia-avustus