Maalämpö

Puolueettoman maalämpökartoituksen avulla selvität voiko rakennuksesi siirtyä maalämpöön ja mikä sen rahallinen hyöty on

Hanki maalämpökartoitus

Kenelle maalämpö soveltuu?

Maalämpö soveltuu kaikentyyppisille rakennuksille

 • Omakotitalot
 • Taloyhtiöt
 • Vapaa-ajan rakennukset
 • Opetusrakennukset
 • Toimistorakennukset
 • Muut rakennukset (varastorakennukset ym.)

Voiko maalämpöön saada rahallista tukea?

Maalämpöjärjestelmään voi saada tukea kolmelta eri taholta, mutta vain yhtä tukea voi hakea. Paras tuki määräytyy tapauskohtaisesti

 • ELY-keskus myöntää pientaloille avustusta 4000 euroa siirryttäessä öljylämmityksestä maalämpöön
 • Kotitalousvähennyksen maksimimäärä per henkilö on 2250 euroa (-100e omavastuu). Kotitalousvähennystä saa vain 40% työn osuudesta, eli maksimivähennyksen saa kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5875 euroa. Kahdelle aikuiselle tuen maksimihyöty on siis 4300 euroa, kun työn hinta projektista on 11750 euroa
 • ARAn energia-avustusta voidaan hakea pien- rivi- ja asuinkerrostaloille. Tukea varten tulee laskea E-luvut ennen ja jälkeen projektin sekä laatia virallinen energiatodistus projektin valmistuttua. E-luvun parannuksen tulee täyttää vaadittava minimiehto, jolloin tuen maksimimäärä on 4000 euroa per asunto. Jos uusi E-luku alittaa uudisrakennuksen E-lukurajan (katso laskuri), tuen maksimimäärä on 6000 euroa per asunto

Mitä tietoja maalämpöjärjestelmän kartoitukseen tarvitaan?

Maalämmön kannattavuustarkastelu ja mitoitus tehdään menneiden energiankulutusten perusteella. Uudisrakennusten tarkastelut tehdään laskemalla tai simuloimalla rakennuksen energiankulutus. Laskentaan tarvitaan

 • Lämmönjakohuoneen koko
 • Sähköliittymän koko
 • Tontin koko
 • Energiankulutustiedot vähintään 12kk ajalta kuukausitasolla
 • Hinnat mitä energiasta ollaan maksettu

Maalämpöön siirtyminen

Maalämpöjärjestelmän suunnittelu ja hankinta voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan

 1. Järjestelmän toteutettavuuden tutkiminen
 2. Toteutettavuuden varmistamiseksi lämmönjakohuoneessa tulee olla riittävästi laitteistolle. Sen lisäksi tontilla tulee olla tulee olla tarpeeksi tilaa maalämpökaivoille, joka voi osoittautua haasteeksi pienen tontin omaaville rakennuksille. Pienen tontin rakennuksilla on mahdollista hyödyntää maalämpö-rinnakkaislämpö -hybridijärjestelmää, jossa pienemmällä maalämpöjärjestelmällä tuotetaan mahdollisimman suuri osa lämmitysenergiasta ja rinnakkaislämmönlähteellä (esimerkiksi kaukolämpö) loppuosa.

 3. Järjestelmän kannattavuuden tutkiminen
 4. Maalämpöjärjestelmän kannattavuuteen vaikuttaa investointikustannusten lisäksi paikallisen energiayhtiön sähkön hinta sekä rakennuksessa käytettävän nykyisen lämmön hinta. Sen lisäksi maalämpöjärjestelmän mitoituksella on vaikutusta, sillä liian suuren järjestelmän investointikustannukset pidentävät takaisinmaksuaikaa. Toisaalta liian pienellä järjestelmällä energiakustannukset saattavat jäädä korkeiksi jos rinnakkaislämmönlähteen energian hinta on korkea.

 5. Investointipäätöksen tekeminen maalämmöstä, rakentaminen ja käyttöönotto
 6. Maalämpöjärjestelmän pääkomponentteja ovat lämpöpumppu, varaajat sekä maalämpökaivot. Maalämpöpumppuja löytyy useammalta eri valmistajalta ja eri valmistajat kannattaa kilpailuttaa. Saaduista tarjouksista valitaan paras, josta tehdään investointipäätös.