Päivityksia energiatodistusten laskentaohjelmaan

Tarjoamaamme energiatodistusten laskentaohjelmaan on tehty päivityksiä sekä lisätty uusia ominaisuuksia.

Muutokset versiossa 2.0 (3.10.2022):

 • Lisätty selitte projektitunnukselle kun avataan uutta projektia
 • Lisätty uudelle käyttäjälle yksi esimerkkilaskelma, jossa on esimerkit energiatodistuksesta, tasauslaskennasta, SFP-luvun laskennasta, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskennasta sekä aurinkopaneelien laskennasta. Motivan esimerkkilaskelmat energiatodistuksista ja tasauslaskennoista on mahdollista saada omaan projektipankkiin erillisellä pyynnöllä
 • Lisätty selitteet lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpötehon sekä pumpun tehon laskentanapeille
 • Korjattu pyöristysvirheet kun lisätään taulukkoarvot tavoitekulutuslaskelmaan
 • Muokattu tavoitekulutuksen ulkoasua selkeämmäksi ja lisätty kuukausikohtaisiin energiankulutuksiin yhteensä-sarake
 • Korjattu tavoite-energiankulutuksen laskentaa lämpöpumppujen osalta
 • Korjattu aurinkosähkön laskentaa lämpöpumppujen osalta

Tarjouspyynnöt

Laskentaohjelman muutosten lisäksi etusivua on uudistettu kohti kuluttaja-asiakkaita, niin että energiatodistusten laatijaa tarvitsevat voivat helposti jättää tarjouspyynnön palveluun. Energia-asiantuntijat jotka ovat energiatehokas.fi -palvelun käyttäjiä voivat vastata kuluttaja-asiakkaiden tarjouspyyntöihin ja saada sitä kautta toimeksiantoja.

Version 1.0 (10.10.2021) ominaisuudet ovat edelleen käytössä:

 • Laskenta tehdään rakentamismääräyskokoelmien 1010/2017, 1048/2017 ja Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaoppaan 2018 mukaisesti
 • Laskimet:
  • Energiatodistuksen laskenta
  • Tasauslaskenta
  • SFP-luvun laskenta
  • LTO-vuosihyötysuhteen laskenta
  • Tavoite-energiankulutus
  • Aurinkosähkö
 • Tulokset:
  • Laskelmat voidaan tulostaa PDF-muodossa yhdessä tai erikseen
  • Luonnostilainen energiatodistus voidaan lähettää ARA:an sähköisesti allekirjoitettavaksi
  • E-luvun vertailuraportti korjausrakentamisen energiaselvitystä sekä energia-avustusta varten (.docx-muodossa)