Oppaat ja materiaalit


Energiatodistus

 • E-lukulaskennan lähtötietolomake
 • YM 1010/2017
  Uuden rakennuksen energiatehokkuus
 • YM 1048/2017
  Rakennuksen energiatodistus
 • Energiatodistusopas 2018
 • Energiatehokkuus- laskentaopas

Tasauslaskenta

 • Lämpöhäviön tasauslaskin 2018
 • Tasauslaskentaopas

Energiaselvitys

 • YM 4/13
  Korjausrakentamisen energiaselvitys
 • Energiaselvityksen vaatimukset
 • YL01 energiaselvityslomake
 • Lomakkeen YL01 ohje

Ilmanvaihto

 • SFP-laskin
 • LTO-laskin 2018
 • Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon huomioiminen E-luvun laskennassa
 • Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton laskenta

Energia-avustus

 • Energia-avustuslaskuri
 • Energia-avustuksen laskentaohje E-luvun laatijoille