Energia-avustus

Energia-avustus on ARA:n myöntämä rahallinen tuki, jota myönnetään energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin asuinrakennuksissa

Hanki energia-avustus

Kuka saa energia-avustusta?

Energia-avustus on tarkoitettu asuinrakennusten omistajille toimenpiteisiin, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. Avustusta voivat hakea

Miten energia-avustusta haetaan?

 1. Tutustu hakuohjeeseen (henkilöasiakkaat, taloyhtiöt) ja avustettavien korjaustoimenpiteiden listaan
 2. Tehkää lainvoimainen päätös hankkeeseen ryhtymisestä ja rahoituksesta (esimerkiksi yhtökokouksen päätös)
 3. Selvittäkää yhdessä ammattilaisen kanssa energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset
 4. Teettäkää ammattilaisella laskelma rakentamisajankohdan E-luvusta ja laskelma E-luvusta korjausten jälkeen
 5. Täyttäkää ja lähettäkää avustushakemus liitteineen ARAan
 6. Aloittakaa työt kun hakemus on toimitettu ARAan
 7. Hakekaa avustuksen maksua, kun olette saaneet myönteisen avustuspäätöksen ja toimenpiteet on tehty loppuun

Mihin ja kuinka paljon energia-avustusta voi saada?

Toimenpiteille yhteenlaskettu avustussumma on aina enintään 4 000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa asuntoa kohden. Avustuksen määrää voi arvioida ARAn kehittämällä excel-pohjaisella laskurilla. Avustusten prosenttimäärät on ilmoitettu toimenpiteiden listassa.

Avustuksen määrä 50% investoinnista
 • Öljylämmityksestä luopuminen, kun kokonaisratkaisulla saavutetaan avustuksen saamisen edellyttämä taso
 • Suunnittelukustannukset, myös E-luvun laskennasta ja energiatodistuksen laatimisesta aiheutuneet
 • Rakennuksen tiivistäminen siten, että se osoitetaan ennen ja jälkeen tehdyllä tiiveysmittauksella.
 • Avustuksen määrä 12,5% investoinnista
 • Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmöntalteenotolla, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisääminen (ml. poistoilmalämpöpumppu), muun lämmöntalteenoton lisääminen (ml. jäteveden lämmöntalteenotto)
 • Sisäseinän merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä
 • Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsevat rakennukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot
 • Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen sekä järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston uusiminen ja säätö koko rakennuksessa
 • Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä
 • Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään 30 % asetuksen 4/13 vaatimuksia parempaan tasoon
 • Aurinkoenergialasit, jotka ovat aurinkopaneeleiden tavoin toimivia aurinkosähköntuottajia
 • Aurinkosuojaus kaihtimilla, markiiseilla, ikkunan g-arvolla jne.
 • Tulisijan vaihtaminen varaavaan tulisijaan
 • Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen
 • Poistoilmapuhaltimien tai suurissa yksiköissä niiden moottorien vaihto nykyaikaisiin
 • Avustuksen määrä 2% investoinnista
 • Paineenalennus ja vettä säästävät kalusteet sekä putkien eristys alkuperäistä parempaan tasoon linjasaneerauksen yhteydessä
 • Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys tai aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatolle vesikaton uusimisen yhteydessä
 • Pintojen ja kalusteiden uusiminen, kun ne uusitaan energiatehokkuutta merkittävästi (esimerkiksi lisälämmöneristys, vähintään asetuksen 4/13 taso) parantaneiden korjausten yhteydessä
 • Lisälämmöneristys alapohjan uusimisen yhteydessä
 • Sokkeleiden lisäeristys, routaeristeiden lisäys, kaapeli- tai putkikanaalien lisääminen energiatehokkuutta parantavien laitteistojen ja järjestelmien vuoksi
 • Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys julkisivun uusimisen yhteydessä
 • Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään asetuksen 4/13 velvoittamaan tasoon
 • Jäähdytysjärjestelmä