Energia-avustusta myönnetään myös vuonna 2023

Asuinrakennusten omistajille suunnattulle energia-avustukselle on myönnetty lisärahoitusta.

Vuodesta 2020 lähtien tarjolla ollutta energia-avustusta on myönnetty tähän mennessä yhteensä 145 miljoonaa euroa ja yhteensä hakemuksia on tullut reilut 4 200 kappaletta. Avustusta on haettu erityisesti öljylämmityksestä luopumiseen, lämpöpumppujen ja lämmöntalteenottojärjestelmien asentamiseen, ikkunaremontteihin sekä vedensäästötoimiin.

Alunperin vuodelle 2023 oltiin kaavailtu yhteensä 69,1 miljoonaa euroa tukea, mutta nyt budjetoitu määrä on lähes 100 miljoonaa euroa.

Määrärahat vuosittain

  • 2020: 20 miljoonaa euroa
  • 2021: 40 miljoonaa euroa
  • 2022: 40 miljoonaa euroa + heinäkuussa saatu 20 miljoonan euron lisämääräraha
  • 2023: 98,67 miljoonaa euroa

Energia-avustus on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja sen tarkoitus on vauhdittaa Suomen olemassa olevien vanhojen rakennusten energiakorjausten toteutusta. Avustusta voivat saada asuinrakennusten omistajat sekä taloyhtiöt. Avustusta voidaan myöntää monenlaisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin ja toimiin, esimerkiksi lämmitystaparemontteihin, lämmöntalteenottojärjestelmiin, kiinteistöautomaatioon, julkisivujen ja yläpohjan lämmöneristykseen, ylilämpenemistä estävään aurinkosuojaukseen, vettä säästäviin toimenpiteisiin sekä järjestelmien säätöön.

Avustuksen saamisen ehtona on että rakennuksen E-luku paranee 32-44 %:lla rakennusluokasta riippuen. E-luku tulee laskea ennen korjausten aloitusta ja avustuksen saamiseksi se lasketaan vielä korjausten jälkeen. Avustuksen maksimimäärä on 4000 - 6000 € riippuen E-luvusta johon korjauksen jälkeen päästään.

Lue lisää: